HỌC VẤN

    Th.S Quản Trị Kinh Doanh – IP

    Sư Phạm Giảng dạy Đại học và Cao đẳng

    Khai vấn Chuyển đổi và Phát triển Nghề Nghiệp

    Và các chứng chỉ Leadership, Quản Trị Nhân Sự, Tài chính, Kinh doanh

GIỚI THIỆU VỀ MONA

Tên khai sinh: Lê Thị Tường Vi

Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kinh Doanh – Hành chính và Nhân sự. 

THÀNH TỰU VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG

– Giảng viên Khoa Kinh Tế – FPT Education

– Giảng viên Thỉnh Giảng – Glints Vietnam & Gitiho Vietnam

– Ban Giám Khảo chương trình học bổng “JAPAN STUDY TOUR 2023” – UEH MENTORING – Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

– Đại Sứ Truyền thông chương trình Nhân tài Quốc tế  – AIESEC in Vietnam

– Diễn giả chương trình “Chia sẻ kinh nghiệm, hành trang cho sinh viên đang học tập và chuẩn bị ra trường” – Đoàn Khoa Trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh

– Diễn giả chương trình “Bức tranh sự nghiệp Hậu ra trường” – Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

– Diễn giả chương trình “Tọa đàm: Bí quyết Thuyết phục Nhà Tuyển dụng” – Trường Đại học Văn Hóa TP. Hồ Chí Minh

– Diễn giả chương trình “Tầm quan trọng của SEO trong chiến lược Marketing” – FPT Education – FPT Potytechnic TP. Hồ Chí Minh

– Mentor chương trình BK Mentoring định hướng nghề nghiệp sinh viên Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

– Mentor chương trình UEH Mentoring định hướng nghề nghiệp sinh viên Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

– Mentor chương trình GIVE IT BACK định hướng nghề nghiệp Sinh viên, Người trẻ thuộc Lead The Change Asia

– Mentor chương trình định hướng nghề nghiệp sinh viên thuộc đơn vị Mentori Việt Nam

– Mentor chương trình định hướng nghề nghiệp sinh viên thuộc đơn vị Menteelogy Cộng đồng cố Vấn – Ybox – Trang thông tin việc làm của giới trẻ

– Thành viên Vietnam Alumni Mentoring

– Thành viên của tổ chức Career Planning & Adult Development Network

Scroll
0906517634
0906517634