TOTAL REWARDS & EMPLOYER CULTURAL/ BRANDING

total-rewards-employer-cultural-branding

Nếu được Duyệt thay đổi điều gì đó trong hệ thống Phúc Lợi Tiền Lương nơi các Doanh Nghiệp mình hợp tác, mình sẽ thay những mục sau:
– Không phân biệt là nhân viên chính thức hay thử việc, họ đều được đối xử công bằng về phúc lợi cơ bản: hiếu, hỷ, sinh nhật, team building hay bất cứ sự kiện nào của công ty (tất nhiên là hạn mức tuỳ cấp bậc nhưng nên có cho vui vẻ các bên).
– Nhân viên nghỉ vẫn sẽ được thanh toán các ngày phép còn tồn dư, lương, thưởng dựa trên số tháng đóng góp cho Doanh nghiệp, hoa hồng (1 phần hoặc toàn phần tuỳ hoàn cảnh dựa trên phần còn lại), tiệc Chia tay cho nhân viên. Mời đến thế nào thì đưa đi thế ấy mới là văn hoá đẹp.
– Ngoài những sự kiện truyền thống như 8/3, X-mas, Mid-Autumn,…cần có ngân sách cho truyền thông nội bộ những hoạt động gắn kết và hâm nóng tình yêu thương đồng nghiệp và công ty.
– Xem con người là NGUỒN VỐN (HUMAN CAPITAL) và là TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ (VALUED ASSET) thay vì TÀI NGUYÊN (HUMAN RESOURSES). Vì sao⁉️
Vì: Nguồn vốn <-> đầu tư/sử dụng/tái tạo năng lượng/ cống hiến hết mình mang lại hiệu quả cho DN và branding name cho DN, retention (giữ người)/ employee experienced (trải nghiệm nhân viên) tốt <-> thu lại lợi nhuận đầu tư cao.
– Tài sản: biết cách bảo quản và đầu tư tốt sẽ sinh Lời.
– Tài nguyên -> sử dụng/ khai thác không chăm sóc tái tạo -> kiệt quệ, turnover rate tăng, công ty bị Review/ bóc phốt.
– nhiều ý nữa tạm giữ lại
(Mona)

Leave Comments

Scroll
0906517634
0906517634