Với thông điệp: Unlock Your Power to Bright Your Future

MONA mong muốn cùng đồng hành và giải quyết những khó khăn trong định hướng & chuyển đổi nghề nghiệp cho sinh viên và người trẻ.

Bên cạnh đó, MONA hy vọng một phần nào đó có thể lan tỏa, nhân rộng tinh thần Pay it Forward, các chương trình thiện nguyện đến cộng đồng.

GÓC CHIA SẺ

Chia sẻ những góc nhìn về cuộc sống.

KIẾN THỨC BỔ ÍCH   

XEM THÊM →

HÀNH TRÌNH THIỆN NGUYỆN VÙNG CAO

Lưu giữ lại những kỷ niệm, những chuyến hành trình vô cùng ý nghĩa, tinh thần tương thân tương ái, cùng đồng hành, cũng nhau hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.  

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC ĐƠN VỊ 

Đồng hành cùng các chương trình và Tổ chức Giáo dục, Xã hội và Thiện Nguyện

Scroll
0906517634
0906517634